Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Förskola - Årskurs 3 Hundar och rovdjur Artkunskap

Hunden är inte en varg - men det finns likheter

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna reflekterar över vargens beteenden genom att studera och fundera över hur hundar beter sig.

Övningen ger också träning i analysförmåga (förklara och påvisa samband, likheter och skillnader) och metakognitiv förmåga (tolka, reflektera). 

Genomförande

Övningen förutsätter att gruppen har tillgång til några hundar som kan mötas och interagera med varandra på en öppen plats där hundarna kan röra sig fritt.

Låt deltagarna studera hundarna en stund. Anteckna vad de gör och under hur lång tid/hur ofta.

Några möjliga beteenden ni kan notera är:
· leker själv · leker med andra
· biter · visar vaksamhet och/eller aggressivitet
· bär på föremål  · flyr eller går undan
· går fram till annan individ · kollar rangordningen
· ljud · kroppsspråk
· spanar · tigger
· undersöker föremål  · gräver
· luktar · vilar

Efter observationen sammanfattar ni och försöker tolka era resultat. Vilka beteenden är ursprungliga vargbeteenden och vilka kan misstänkas vara anpassningar till att leva i människans närhet? Vilka egenskaper har vi människor uppskattat och använt oss av?

Ni kan också diskutera vad kan tänkas inträffa om en hund och varg möts? Fundera utifrån vad ni sett hos hundarna. Vad händer till exempel om en hund springer fram till en varg och vill leka? (Svar: vargar uppskattar inte främmande vargar så risken är stor att vargen blir provocerad) Kan vargar och hundar vara intresserade av varandra som partner? (Svar: Ja, det kan de vara om tiken löper)

Ni kan också passa på att gå ut med en hund när det är spårsnö. Studera hundens tasstorlek och jämför med hur storleken på en varg hade varit. Kolla också hur den placerar tassarna i olika gångarter. Försök skilja på höger och vänster, fram och bak. Om det är möjligt så låt hunden röra sig fritt i terrängen. Hur skulle en varg ha rört sig? (Svar: en varg rör sig många gånger mer målmedvetet och rakt än en hund).

Övrigt

Grunden till den här övningen är hämtad från WWF:s studiematerial ”Att leva med rovdjur”. 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist