E-lektioner Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

E-lektioner

Syfte

Syftet med e-lektionerna är att på ett lättsamt och interaktivt sätt öka kunskapen om de stora rovdjuren i Sverige.

Genomförande

Övningen kan antingen genomföras genom att alla elever var för sig får klicka sig igenom presentationen, eller genom att ni tar er igenom den tillsammans. Presentationerna innehåller fakta i form av text, bild och film, samt interaktiva övningar och quiz. 

E-lektionerna kan med fördel användas som en del i ett större lektionskoncept. Till exempel kan man inleda med att titta på någon av våra korta filmer om rovdjur för att sedan göra en e-lektion på samma tema, och som avslut får deltagarna skriva egna faktatexter.

Länkar till e-lektionerna

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist