Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Oss djur emellan - om arters olika behov

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna ska kunna se likheter och olikheter mellan djurs och människors behov, samt att göra dem medvetna om att rovdjuren har liknande basbehov som vi.  

Övningen ger också träning i diskutera, motivera, tolka och reflektera.

Genomförande

Steg 1. Börja med att gå ut i skogen och titta efter djur. Vilka ser ni?

Förmodligen kan ni åtminstone hitta insekter och fåglar. Bestäm er för en art, lättast är en art som inte flyttar sig så snabbt, t.ex. myror. Studera sedan denna art noga under en given tid, t.ex. 15 minuter. Be deltagarna att notera (i huvudet eller på papper) allt de ser att myrorna gör.

När de 15 minuterna är slut får deltagarna berätta vad de såg att myrorna gjorde, t.ex. åt, gömde sig, slogs, byggde på boet osv. Utifrån detta diskuterar ni vilka behov myror har. Vilka likheter och olikheter finns det mellan människans och myrans behov? Behöver vi mat? Hur samlar vi mat? Hur ser våra bon ut? Är vi rädd om det som är vårt? Slåss vi?

Steg 2. Byt sedan till en rovdjursart, t.ex. vargen, och diskutera vilka behov de har. Vilka likheter och skillnader finns mellan människans och rovdjurens behov? Några av vargens behov, till exempel behovet av mat, kan förklara varför den angriper får ibland. Behovet att skydda det som är sitt eget kan förklara varför den ibland angriper hundar som den ser som en inkräktare/konkurrent.

Ett alternativt utförande för denna övning är att deltagarna får rita hur det ser ut där arterna lever och bor (Var har de sin mat, vatten, skydd och utrymme?) istället för fältstudier och sedan får teckningarna ligga till grund för diskussionen. 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist