Järvens tassar är stora med fem tår. Spåren efter framtassarna är 12-14 cm och baktassarna 8-10 cm. Järven har fem tår.

De stora tassarna gör att de kan springa uppe på djup snö utan att sjunka ner.

Järvens spillning varierar i form och storlek beroende på vad den ätit. Ibland är spillningen ljus, ibland mörk.

Järvar lämnar också sekret efter sig. Det är ett slags doftsekeret som visar att "här bor jag".

För att markera sitt revir kissar den mot träd och stenar. De kan också klösa och krafsa. 

 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist