Järvens utseende och egenskaper

Järven ser ut som en liten björn

Järven är den minsta av de fem stora rovdjuren, och väger ungefär 8-18 kg. Den ser ut som en liten brun björn med ljusa sidor och lång yvig svans. Men järven är inte alls släkt med björnen. Järven ett mårddjur som är släkt med till exempel grävling och utter. 

En järv rör sig på ett lite klumpigt sätt, som att den småhoppar fram. Trots att den ser klumpig ut är den uthållig och kan vandra långa sträckor.

  -  © Rovdjurscentret De 5 Stora

Stora tassar för att inte sjunka ner i snön

I förhållande till sin kropp har järven väldigt stora tassar. Tack vare de stora tassar sjunker den inte ner så mycket i snön, och det är bra när den jagar. Järven är nämligen inte speciellt snabb, men om bytesdjuret sjunker genom snön kan järven ändå hinna ifatt det och döda det.

  -  © Sara Wennerqvist

Bra luktsinne och starka käkar

Järven har ett väldigt bra luktsinne. De kan hitta döda djur på mycket långt avstånd. Järvens hörsel och syn är också bra.

Järven är väldigt duktig på att klättra i träd. Ja, de kan också simma bra!

Eftersom järvar gärna äter döda djur och rester från bytesdjur som andra djur lämnat efter sig så har de starka käkar. På så vis kan de knäcka och tugga i sig till exempel benbitar.

  -  © Magnus Elander

Alla djur har latinska namn. Vad heter järv på latin?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

  -  © Rovdjurscentret De 5 Stora

Järvar har en vit fläck fram på bröstet. Fläcken ser olika ut på alla järvar och på så vis kan man skilja dem från varandra om de fastnat på bild.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist