Diskussion/aktivt lyssnande Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Demokrati och rovdjursförvaltning För de yngre

Film: Hur räknar man lodjur?

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om hur det går till när länsstyrelserna räknar rovdjur. Övningen ger också ökad kunskap om lodjuret som art.

Genomförande

Titta på filmen "Hur räknar man rovdjur". 

Klicka här för att komma till filmen

I filmen får deltagarna se hur det går till när länsstyrelserna räknar lodjur. Filmen visar också lite av lodjurets biologi. 

Efter filmen kan man diskutera olika frågeställningar inom gruppen: Vilka spår har de sett ute? Vilka djur är vanligast att se spår efter? Hur använder man en spårbok?

Denna övning kan med fördel kombineras med andra övningar kring spår som finns i Rovdjursskolan t.ex. "Gissa spåren", "Gör egna spår", "Fallen i byn Vargvattnet" eller "Spårövning i flera steg" där gruppen går ut och spårar på riktigt. 

Den som vill kan höra med länsstyrelsens om någon av deras naturbevakare har möjlighet att komma ut till gruppen för att berätta om sitt arbete. De brukar ha mycket spännande att berätta och många gånger intressanta bilder att visa.

Länk till länsstyrelsernas hemsida

Övrigt

Filmen är framtagen av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist