Renar och rovdjur

Rovdjur äter renar

I norra Sverige finns cirka 250 000 renar som går fritt ute på fjället och betar. Det är halvtama renar som ägs av samer, men det vet förstås inte rovdjuren som jagar och äter renarna.

Om renägare får många renar tagna av rovdjur förlorar de pengar på det. De skulle egentligen ha sålt köttet när renen var slaktad. För renägare är det också mycket tid som går åt för att försöka samla ihop renar som rovdjuren skrämt iväg. Dessutom är det förstås jobbigt att hitta skadade renar som lider. På vissa ställen tar rovdjuren så mycket renar att det blir svårt att få tillräckligt många nya kalvar. 

Det finns inga vildrenar längre. De utrotades på 1800-talet och de har inte kommit tillbaka som rovdjuren har gjort.  -  © Staffan Widstrand

Det finns inga vildrenar längre. De utrotades på 1800-talet och de har inte kommit tillbaka som rovdjuren har gjort.

Hur många renar tar rovdjuren?

Ingen vet hur många renar som dödas av rovdjur varje år. Det kan vara omkring 50 000 stycken. Kanske färre, kanske fler. 

Flest renar tar lodjuret och därefter järv och björn. Vargen kan också döda renar men det finns inte så många vargar där det finns renar. Att det inte ska finnas så många vargar i renområdet är ett beslut som tagits just för att det inte ska dödas så många renar. 

Renägarna får ersättning för renar som dödats av rovdjur. Det är ganska mycket pengar, cirka 60 miljoner kronor varje år, men ersättningen täcker ändå inte alltid förlusterna.

Lodjur är det rovdjur som tar flest renar.  -  © Staffan Widstrand

Lodjur är det rovdjur som tar flest renar.

Renen är en del av den samiska kulturen

Renen är väldigt viktig i den samiska kulturen. Om renskötseln försvinner är många samer oroliga för att deras speciella kultur också försvinner. 

Idag finns många olika hot mot rennäringen. Klimatförändringar gör att renarna inte kan beta på vintern och mängden skadliga parasiter ökar. Dessutom störs renarna och de betesområden de använder av gruvor, vägar och annan mänsklig aktivitet. Just därför är det viktigt att minska den skada som rovdjuren gör så mycket som möjligt. Staten har bestämt att max 10 % (ca 25 000 stycken) av alla renar som finns ska få tas av rovdjur varje år. Just nu är det fler än så och det betyder att man måste försöka hitta fler lösningar på hur färre renar ska dödas av rovdjur.  

Först var det vildrenen som var betydelsefull för den samiska kulturen, och nu tamrenen.  -  © Staffan Widstrand

Först var det vildrenen som var betydelsefull för den samiska kulturen, och nu tamrenen.

Vilket rovdjur tar flest renar?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Ungefär hur många renar finns det i Sverige?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist