Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Skugga av människa
Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning Möjligheter med rovdjur

Framtidsverkstad - hur kan vi leva ihop?

Deltagarna får skapa visioner och formulera strategier för att på så sätt fundera på vad som behövs om människor och rovdjur ska kunna leva i samma område utan att alltför stora konflikter uppstår.
Läs mer & ladda ner
Björnhuvud och havre
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Frågeformulär om stora rovdjur

Ett frågeformulär där deltagarna får svara på frågor om rovdjurens biologi.
Läs mer & ladda ner
Lodjur bakom snöiga grenar
Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Frågesport: Svåra rovdjursord

En frågesport där deltagarna får lära sig några av de ord och termer som förekommer i rovdjursdebatten.
Läs mer & ladda ner
Uggleunge
Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

För nära

Deltagarna får genom olika frågeställningar fundera över vad som är lämpliga avstånd mellan djur och människor under olika förutsättningar och lära sig om olika tecken på när djur känner sig hotade.
Läs mer & ladda ner
Jämthund
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Hundar och rovdjur

Gissa - varg eller hund?

Deltagarna får titta på bilder och gissa vilka som är hundar och vilka som är vargar.
Läs mer & ladda ner
Fjällrävar
Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem

Hotade arter i rödlistan

Genom att leta information om arter i rödlistan lär sig deltagarna hur många arter som är rödlistade och vilka hot som finns mot dem.
Läs mer & ladda ner
Ylande hund
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Förskola - Årskurs 3 Hundar och rovdjur Artkunskap

Hunden är inte en varg - men det finns likheter

Deltagarna får studera hundar som leker och diskutera likheter och skillnader mellan hund och varg.
Läs mer & ladda ner
Vargspår i lera
Studiebesök/bjud in Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Hur fungerar rovdjursförvaltningen?

Genom att ni bjuder in eller besöker någon som arbetar med rovdjursförvaltning får deltagarna får en inblick i hur förvaltningen fungerar och hur det är att arbeta med detta.
Läs mer & ladda ner
Björn framifrån
Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Historia och rovdjur

Instuderingsfrågor: Brunbjörnens historia

Instuderingsfrågor om den svenska björnstammens ursprung och förändring över tiden.
Läs mer & ladda ner
Riksdagshuset
Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Instuderingsfrågor: Demokrati och förvaltning

Instuderingsfrågor om rovdjursförvaltningen i Sverige.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist