Människans familj

Människan lever ofta i familjer

Människor lever på lite olika vis. Ibland ensam, ibland i en familj och ibland fler än så. Ibland hjälps båda föräldrarna åt med att ta hand om ungarna, ibland inte. Ungarna stannar oftast hos sina föräldrar i 18-20 år innan de hittar ett eget bo.  

Människans parningstid är från januari till december, alltså året runt. Efter nio månader föds ungen. Oftast föds en unge åt gången, men ibland flera. Vi födseln väger ungen cirka 3,5 kg. Ungarna tränas länge i grupp innan de anses redo att klara sig själva. Det kallas skola och de flesta tränas där i 12-15 år.

Att äta själv är en sak som människoungar måste träna på ganska länge.  -  © Ylva Sjöblom

Att äta själv är en sak som människoungar måste träna på ganska länge.

Hemområde

Människan är mycket social. Hon umgås gärna med andra människor och ofta också med andra arter. Hundar, hästar, kaniner och katter är vanligt sällskap åt människan.

Trots att människan gärna är tillsammans med andra så bygger hon också murar, stängsel, häckar och staket runt sina hus och områden. Där får inte vem som helst komma in.

Det är vanligt med slagsmål och strider. På många håll pågår gigantiska slagsmål mellan grupper. Sådana slagsmål kallas krig.

Ålder

Människor kan bli upp mot 100 år gamla, men det är ovanligt att de blir så gamla. Medelåldern är ungefär 80-85 år.

Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige. Många dör av ålder, men också av sjukdom och olyckor. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar. 

Enligt svensk lag är det olagligt att döda människor, men trots det dödas cirka 95 människor per år av en annan människa. 

  -  © Staffan Widstrand

Gissa hur gammal världens äldsta människa blev

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Hur pratar människor med varandra på långt avstånd?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Visste du att...

Sveriges drygt tio miljoner människor lever uppdelade på 4,7 miljoner boplatser (hushåll).

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist