Om oss

Rovdjurscentret De 5 Stora är ett oberoende informationscentrum som drivs i form av en stiftelse. Vi har vår fasta plats i Järvsö med ett stort besökscentrum och kontor - men vi är verksamma i hela landet genom webbinformation och fysiska event från norr till söder. 

Genom en lång rad av informations- och kommunikationsinsatser strävar vi efter att ge en allsidig bild av rovdjuren och deras relation till oss människor. Utöver rovdjursskolan arbetar vi med webbinformation för vuxna, utställningar, seminarier, trycksaker, kurser, sociala medier och mycket annat.

Rovdjurscentret i samverkan

Järvzoo

Vår geografiskt närmaste samarbetspartner är djurparken Järvzoo. Parken ligger vägg i vägg med Rovdjurscentret och där kan du uppleva de stora rovdjuren och andra nordiska arter i en vacker skogsmiljö.

Att kombinera en lärorik Rovdjursskola med en vandring i parken är ett perfekt upplägg!

Forskare &  myndigheter

Rovdjurscentret har kontakt med en lång rad myndigheter, forskare, centrumbildningar och annan expertis kopplat till rovdjur, exempelvis:

  • Länsstyrelser, Naturvårdsverket och Viltskadecenter
  • Forskningsprojekt om rovdjur och forskare inom miljöpsykologi
  • Centrum för naturvägledning

Vi baserar vårt arbete på deras information, forskningsresultat, rapporter, utredningar och kunskap. 

  -  © Staffan Widstrand

Intresseorganisationer

Knutet till centret finns ett nätverk med intresseorganisationer. Nätverket är en förutsättning för vår roll som en oberoende och allsidig avsändare av faktabaserad information.

I nätverket finns representanter från:

LRF, Fåravelsförbundet, Fäbodbruket, Naturskyddsföreningen, WWF, Rovdjursföreningen, Kennelklubben, Jägareförbundet, Djurparksföreningen och Naturturismföretagen.

Orsa rovdjurscentrum

I Sverige finns två rovdjurscentrum - Rovdjurscentret De 5 stora i Järvsö och Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt Designtorg Trä i Orsa.

Vi är två skilda organisationer, men vi har samma syfte. Genom samverkan optimerar vi användandet av tillgängliga resurser och maximerar nyttan av den samlade kompetensen som finns, för att öka möjligheten att nå ut med information till fler människor.

Samverkar gör vi under namnet Rovdjurscentrum Sverige. 

  -  © Staffan Widstrand

Finansiering

Det allra mesta i Rovdjurscentrets verksamhet som vänder sig till barn och skola är kostnadsfritt. Detta är möjligt tack vare finansiering av Naturvårdsverket och flera andra organisationer. 

WWF och Strangells stiftelse har finansierat utvecklingen av www.rovdjursskolan.se år 2020.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist