Utomhusövningar Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning

Vem har mest rätt till skogen?

Syfte

Syftet med övningen är att synliggöra olika åsikter om skogen som resurs, samt kan användas för att ge möjligheter till personliga ställningstaganden och framhålla betydelsen av sådana.

Eleven tränas i att använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Även att belysa att det finns många olika grupper och arter som har behov av naturen på olika vis och att det är viktigt att alla olika intressenter får komma till tals.

Genomförande

Steg 1. Läs utvald text ur Ronja Rövardotter som introduktion till ämnet. Texten börjar: "Men eftersom tiden för tillfället inte tycktes vara inne, skyndade sej Ronja att komma ut i sina marker..." och slutar med "...Jag delar gärna skogen med rävar och uvar och spindlar, men inte med dej, sa hon och gick". (Texten återfinns oftast kring sida 51-54, beroende på upplaga av boken.)

Steg 2. Dela sedan ut kort och klädnypor till alla deltagare med olika kategorier av växter, djur och människor som gör anspråk på skogen, t ex. orienterare, rådjur, ekorre, politiker, ornitologer, barn, vargar, jägare och samer.

Därefter går alla deltagare tillsammans till ett lämpligt mindre träd som får symbolisera skogen. Alla ställer sig i en ring runt trädet. Nu får deltagarna fundera över rätten till skogen enligt den/det som står på kortet. Kortet nyps fast på den höjd som deltagaren tycker är lämpligt oavsett var de andra deltagarna sätter sina kort. Sätter man kortet högt upp på trädet så anser deltagaren att den/det har stor rätt till skogen och sätter man det längre ner så har den/det mindre rätt till skogen. När alla har satt upp sina kort går deltagarna runt trädet för att titta på de olika korten. En efter en får nu deltagarna möjlighet att om de vill berätta hur de tänkte när de satte ut kortet.

Steg 3. Nästa moment är att ledaren tar upp diskussionen om någon av deltagare tycker att man ska flytta något kort. Nu bör en intressant diskussion komma igång om t ex jägaren har mer rätt än orienteraren eller om älgen har mera rätt än vargen, och vilken rätt har en politiker?

Deltagarna kan också ombes att fundera över är vem som för de olika intressenternas talan. Vem för t ex jägarnas, rådjurens och björnens talan?

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist