Hur många vargar finns det - och var?

Hur många vargar finns det?

Exakt hur många vargar som finns i Sverige vet ingen. Men varje vinter försöker man ta reda på ungefär hur många de är. Det gör man genom att spåra dem och räkna hur många vargfamiljer som finns i olika delar av landet.

Vintern 2021/2022 räknade man till att det fanns ungefär 460 vargar i Sverige. De flesta lever i mellersta delen av landet, men det finns också lite varg i de norra och södra delarna.

Fler vargar nu än för hundra år sedan

För hundra år sedan fanns knappt några vargar alls i Sverige. Det berodde på att vi jagat dem så mycket. Vargen fridlystes 1966. Det betyder att man inte fick jaga den fritt. Sedan dess har de ökat i antal men de är långt ifrån så många som de var innan vi utrotade dem.

Vargen klassas som "starkt hotad"

Många av de djur som finns i Sverige med i den så kallade "rödlistan". Där kan man se hur framtiden för arten ser ut. Enligt rödlistan från år 2020 klassas vargen som "starkt hotad". 

När man räknar djur kallas det för att "inventera".

När man räknar djur kallas det för att "inventera".

Vargen i världen

Vargen lever i en mängd olika livsmiljöer från öken och prärie till skog, berg och tundra. Den nuvarande utbredningen är dock betydligt mindre än den ursprungliga.

I andra delar av världen finns svarta och vita vargar.

  -  © Staffan Widstrand

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist