Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Möjligheter med rovdjur

Instuderingsfrågor: Natur- och rovdjursturism

Syfte

Övningen syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om möjligheterna med rovdjur i form av rovdjursturism. Inom ramen för övningen kan diskussioner föras om naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den. Övningen ger också träning i att självständigt söka information.

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Grundläggande information hittar de på faktasidorna i "Klassrummet". Fördjupande information för äldre elever och dig som ledare finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor.

Gå igenom svaren tillsammans. Det finns ett facit att ladda ner till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist