Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Tamdjur och rovdjur

Rollspel vargen tar får av människan

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas medvetenhet om att rovdjuren inte tänker som vi människor och inte heller agerar på samma grund. Övningen ger också träning i kommunikativ förmåga, att  diskutera och motivera.

Genomförande

Läs upp scenariot för deltagarna och låt dem förbereda sig i mindre grupper, där en grupp är varg och en grupp är människa. Deltagarna skall tänka sig in i respektive roll och ska sedan argumentera mot varandra i ett rollspel.

För dig som ledare finns en kort handledning i samma dokument som scenariot.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist