Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Hundar och rovdjur

Instuderingsfrågor: Rovdjur och hundar

Syfte

Syftet är att öka deltagarnas kunskap om rovdjur och hundar och den konflikter som kan uppstå mellan hundägare och rovdjur, samt hur hundar kan användas i rovdjursförvaltningen.

Genomförande

Låt deltagarna arbeta med instuderingsfrågorna på egen hand eller i grupp. Grundläggande information hittar de på faktasidorna i "Klassrummet". Fördjupande information för äldre elever och dig som ledare finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com, men även på olika intresseorganisationers och myndigheters hemsidor.

Gå igenom svaren tillsammans. Det finns ett facit med övergripande svar att ladda ner till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist