Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Gissa spåren

Syfte

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om hur rovdjurens spår ser ut. Om likheter och skillnader mellan spåren diskuteras så tränas även deltagarnas analysförmåga.

Genomförande

Låt deltagarna titta på bilderna och lösa uppgifterna på egen hand eller lös uppgiften i helgrupp. Gå igenom rätt svar och diskutera likheter och skillnader så tränas även deltagarnas analysförmåga genom övningen.

Man kan välja att titta på spåren med eller utan ledtrådar.

Ett alternativ som tränar deltagarna i att söka information är att låta dem använda en spårbok för att klara övningen.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist