Är lodjur farliga?

Lodjur är oftast skygga...

Det finns inga kända fall där människor har skadats eller dödats av lodjur. Lodjur kan därmed anses vara ofarlig för människan. 

De forskare som studerar lodjur har vid många tillfällen besökt platser där honor haft sina ungar. Trots att de varit mycket nära honans ungar har ingen av dem har blivit anfallna av mamman. 

- Däremot kan mamman verka orädd och aggressiv när den morrande rör sig fram och tillbaka bara några tiotal meter bort medan vi undersöker hennes ungar, säger Olof Liberg som är rovdjursforskare.

  -  © Stephan Gäfvert

...men kan ibland komma nära

Även om lodjur oftast är skygga och det är ovanligt att överhuvudtaget se dem så händer det då och då att lodjur kommer in i byar och samhällen. Det händer till exempel att de jagar rådjur som finns i våra trädgårdar, eller att de går över gårdsplaner på väg någon annanstans. 

  -  © Staffan Widstrand

Hur ofta har lodjur angripit människor i Sverige?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist