Hundar och rovdjur

Hur många hundar angrips?

I Sverige finns idag cirka 900 000 hundar. Varje år angrips vanligtvis 30-50 av dessa av de stora rovdjuren. Vargar står för många av angreppen och det beror på att de ser hunden som en annan varg och därför också någon som man vill försvara sitt område mot. Björn, lo och järv angriper också hundar, men det sker nästan bara när de jagas av rovdjuren.

Eftersom hunden ofta är som en familjemedlem så orsakar angrepp på hundar mycket sorg för de familjer som drabbas. För den som jagar med hund kan det innebära mycket oro över att få hunden angripen.

  -  © Maria Gidlund

Vilka hundar angrips?

De allra flesta angreppen sker på jakthundar under jakt. Men det händer också att andra hundar som är lösa i skogen eller på tomten angrips. Det är extremt ovanligt att kopplade hundar blir angripna. 

Det allra bästa sättet att minska risken för att ens hund blir angripen är därför att hela tiden ha den nära och under uppsikt. Enligt svensk lag har du ändå den skyldigheten som hundägare. Det är förstås svårt om man ska jaga med hunden. 

  -  © Staffan Widstrand

Att minska risken för angrepp på jakthundar

Även för jakthundar finns det sätt att minska risken för angrepp. En metod är att kolla av sitt jaktområde innan man jagar för att se om det finns varg där. Ser man att vargar rör sig i området så väljer man ett annat område.  

En del av angreppen skulle också kunna undvikas om man lär hundarna att inte följa efter rovdjur. Många vargangrepp sker när hunden närmat sig vargen, och nästan alla angrepp av lodjur, björn och järv sker då hunden jagat dem. Att träna hundarna för detta tar förstås tid, men det finns bra och utprovade metoder för det.

  -  © Staffan Widstrand

Hundar som jobbar med rovdjur

Hundar och rovdjur har inte bara kopplingen till varandra på så vis att rovdjur ibland angriper hundar. Hundar kan nämligen också användas inom rovdjursförvaltningen. De kan användas för att jaga rovdjur, men också för att spåra upp skadade rovdjur – till exempel om ett rovdjur har blivit påkört. Hundar också användas för att ta reda på vad som hänt om tamdjur har sprungit ut ur sin hage. Om man misstänker att ett rovdjur skrämt dem, men det inte finns några spår, så kan specialtränade hundar nosa av området. Om de känner doft av rovdjur kommer de att visa det för sin ägare.

  -  © Staffan WidstrandVisste du att...

... om en hund angrips får man skrämma bort rovdjuret och också döda det. 

Visste du att...

... om hunden angrips av rovdjur får man ersättning från staten.Varför angriper vargar hundar?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist