Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Spårövning i flera steg

Syfte

Övningen syftar till att öka deltagarnas kunskap om vilda djurs beteende genom egna upplevelser i form av spårning. Övningen ger också träning i enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Genomförande

Steg 1. Gör en skojintroduktion.

Fungerar bäst då det är någon cm nysnö.

Ledaren gör ett björnspår på följande föreslaget sätt: Kläm fast 5 kapsyler som klor på stora raggsockor som träs över kängorna. Lägg en spårlöpa i snön med detaljer som visar vad "björnen" haft för sig, t ex en eld, lite godispapper, en filt.

Följ löpan tillsammans i grupp och fantisera fritt och berätta om vad "björnen" haft för sig.

Prata sedan om vad en "riktig" björn troligen skulle ha gjort och hur det skulle kunna ha sett ut; letat mat (rivit i en myrstack), vilat (ett grop under ett träd), sökt skydd, jagat (rester efter ett dödat djur) mm.

Steg 2. Ut i skogen och spåra på riktigt. Ta med en spårbok och hjälps åt att ta reda på vilkens spår ni ser. Det kan förstås vara mycket svårt att hitta spår efter stora rovdjur - men hare, räv, älg, rådjur, ekorre, hund och katt går ofta att hitta. Alla djur är spännande att spåra!

Fotografera spåren och samla bajs, gnagda kvistar, kottar och andra spår och ta hem och stoppa i askar.

Den som vill kan komplettera övningen genom att göra övningen "Gissa spåret" (finns att ladda ner här nedanför) som visar på hur de stora rovdjurens spår ser ut. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist