Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre

Djurens meny - en lek om näringskedjor

Syfte

Syftet med den här övningen är att ge inblick i hur näringskedjor och ekosystem fungerar samt att utföra enklare fältstudier.

Genomförande

Steg 1. Börja med ett besök i naturen och se vad ni kan hitta/se för djur. Ni kan t.ex. håva vattendjur, leta småkryp på land och spana efter fåglar. Ta reda på vad djuren äter och dela upp i växtätare och rovdjur. Bygg sedan enkla näringskedjor (en växt, en växtätare och ett rovdjur) utifrån det ni hittat t.ex. en växt, en insekt och en fågel. Prata om att det också skulle ha kunnat vara större djur t.ex. en gran, en älg och en varg.

Steg 2. Lek sedan näringskedja genom kulleken som beskrivs nedan:

Fördelningen i biomassa av växter, växtätare och rovdjur är ungefär 100 – 10 - 1 i verkligheten. I leken blir det inte exakt, men mest växter, mindre antal växtätare och några få rovdjur.

Del 2A – växter och växtätare:

Markera ett lekområde med t.ex. koner. Låt 2/3 av eleverna vara växter och markera dem med gröna lekband. Övriga är växtätare utan band.

Nu gäller det för växtätarna att jaga växterna (som får springa i leken). En växt som blir kullad får nytt liv (växer upp igen) genom att springa runt valfritt träd utanför lekplanen och tillbaka in på lekplanen. Sedan är växten med i leken igen. Växtätarna får inte stå och lurpassa där växterna kommer in på planen.

Diskutera vad som händer om växtätarna äter upp alla växter – utan att de får nytt liv. Kan det hända i verkligheten att djur betar så hårt att växterna inte kan komma igen?

Del 2B – växter, växtätare och rovdjur:

Börja om leken igen, men utse 2-4 rovdjur (från både gruppen växter och växtätare) som markeras med västar. Nu gäller det för rovdjuren att jaga växtätare och för växtätarna att jaga växter – samtidigt som de ska akta sig för rovdjuren. Kullade växter och växtätare får nytt liv på samma sätt som ovan.

Diskutera hur det känns att vara växtätare och både söka mat och akta sig för att bli uppäten. Vad händer om rovdjuren äter upp alla växtätare utan att de hinner bli fler?

Övrigt

Övningen är hämtad från Naturskolan i Örebro.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist