Fortbildning för lärare

Rovdjur intresserar, fascinerar, engagerar och upprör. Just därför är det ett utmärkt ämne att använda för att uppnå de olika målen i skolplanen. Rovdjurscentret De 5 Stora anordnar varje år utbildningar för pedagoger som vill arbeta med tema rovdjur i skolan.

Vår utbildning ger dig som pedagog ökad kunskap om rovdjuren, inblick i rovdjursdebatten och konkreta tips på hur man kan jobba med rovdjur i skolan utifrån kopplingar läroplanen.

Våra utbildningar anordnas ofta i samverkan med andra aktörer som är verksamma inom skog, natur och utomhuspedagogik - till exempel Skogen i Skolan och Naturskoleföreningen. 

 

Här nedan ser du exempel på utbildningar som hölls under 2020.

Så snart våra utbildningar för 2022 är datumsatta lägger vi ut dem här!

Rådjur i gräs

Inspirationsdag våren 2020

Skogen i Skolan och Rovdjurscentret bjuder in pedagoger till en inspirationsdag. Dagen vänder sig till dig som vill arbeta med tema djur och natur i skolan. Vi börjar dagen med teori och ger oss sedan ut i den närliggande skogen för att prova på praktiska elevövningar.

 

Se inbjudan från 2020

Rådjursgrupp

Tvådagars lärarutbildning vecka 44

Skogen i Skolan och Rovdjurscentret bjuder in till en kurs för dig som vill arbeta med skog, natur och djur i skolan. 
Kursen har fokus på natur, men ger också exempel på hur skolans andra ämnen kan läras in med hjälp av utomhuspedagogik.

 

Se inbjudan 2022

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist