Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Artkunskap

Kampen för tillvaron - en lek

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna ska få insikt och förståelse för hur anpassning av egenskaper och strategier kan ske mellan rovdjur och bytesdjur.

Genomförande

Börja med att läsa den inledande texten (finns att ladda ner nedan) om myskoxar och vargar för deltagarna. Dela sedan upp gruppen i myskoxar och vargar. Myskoxarna ska i sin tur vara uppdelade i tre olika kategorier; tjurar, kor och kalvar. Sammanlagt ska antalet myskoxar vara fyra gånger så många som antalet vargar och kalvarna ska vara minst dubbelt så många som tjurarna.

Exempelvis:

6 vargar
24 myskoxar varav; 4 tjurar, 10 kor, 10 kalvar

Varje varg och kalv ska ha en märkning, förslagsvis ett färgat band som kan fästas på kläderna. Olika färger för vargar och kalvar!

I starten ska myskoxarna beta ostört på en öppen yta. Varje kalv betar intill sin mor. Korna håller vakt och råmar om det är fara och färde. När myskoxarna upptäcker en varg ställer de sig snabbt i en försvarsring. Kalvarna litar helt på korna och håller därför händerna på dennes midja och följer kons rörelser. Tjurarna ställer sig längst ut i ringen och får bara röra sig medsols. De kan döda en varg om de lyckas snappa åt sig dess band. Vargarna i sin tur kan döda kalvar genom att ta deras band. Vuxna djur kan vargarna inte döda. Vargarna kan innan angreppet bestämma sig för en viss taktik för att komma åt kalvarna.

En varg eller kalv som dödas lämnar spelet och spelet pågår tills man ser ett naturligt slut. Antingen har ett antal vargar dödats och resten av flocken drar där ifrån eller så har vargflocken varit lyckosam och nästan alla kalvar har strukit med.

Om man upprepar spelet kan man variera antal tjurar och vargar för att bedöma när det uppstår en bra balans. Om spelet sker flera gånger kan man också se hur de olika gruppernas taktik förfinas.

När spelet är klart och deltagarna fått lugna sig kan man analysera händelserna och diskutera olika scenarion:
Vad skulle hända om myskoxarnas försvar var perfekt och vargarna inte kom åt en enda kalv? Vad skulle hända om vargarna hade en suverän jaktmetod som tog livet av alla kalvar?

Övrigt

Den här övningen är framtagen i samarbete med Skogen i Skolan.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist