Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Sant eller falskt?

Syfte

Syftet med övningen är att deltagarna får ta del av exempel på vanliga argument/påståenden som hörs om rovdjur och att de får gissa om de är sanna eller falska. Övningen ger möjlighet till samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet samt källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. 

Bakgrund

Rovdjuren väcker starka känslor hos många människor. Hos vissa människor är känslorna och åsikterna så starka att rovdjursdebatten ibland spårar ur med osakliga argument och ibland rent av felaktiga påståenden.

Genomförande

Övningen innehåller 15 påståenden som hörs när rovdjur diskuteras. Tanken är att deltagarna ska gissa vilka påståenden som är sanningar och vilka som är myter om rovdjuren. Upplys deltagarna om att vissa har svaret sant OCH falskt.

Skriv ut övningen och ge varje elev ett eget exemplar att arbeta med eller dela in i smågrupper. När alla är klara går ni igenom svaren. Svaren finns i facit. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist