Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Huggormar
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Rädsla och rovdjur

De första intrycken

Deltagarna får titta på bilder för att undersöka sina spontana reaktioner gentemot olika arter och uppmärksamma att spontana reaktioner inte alltid grundar sig på saklig information om djuret.
Läs mer & ladda ner
Uggleunge
Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

För nära

Deltagarna får genom olika frågeställningar fundera över vad som är lämpliga avstånd mellan djur och människor under olika förutsättningar och lära sig om olika tecken på när djur känner sig hotade.
Läs mer & ladda ner
Träd och himmel
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Levande snitsel

Deltagarna får prova på att sitta en stund i ensamhet och tysthet i skogen, och får sedan diskutera sina erfarenheter.
Läs mer & ladda ner
Björnhuvud
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 För de yngre Rädsla och rovdjur

Stora stygga björnen?

Deltagarna får diskutera frågor där de reflekterar över rovdjurens farlighet och vad människans syn på de olika rovdjuren egentligen grundar sig på.
Läs mer & ladda ner
Öga
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Vad är du mest rädd för?

En värderingsövning där deltagarna reflekterar över rädslor och ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Gapande lodjur
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Är du rädd för rovdjur?

En övning där deltagarna reflekterar över sin rädsla för rovdjur samt ökar sin kunskap om rovdjursmöten.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist