Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Rovdjurspromenad - lek med tema djurens syn

Syfte

I den här övningen får deltagarna fundera kring olika djurs syn och vilken strategi som bytesdjur kan använda för att inte bli sedda av rovdjur.

Rovdjur (även människor) har ögonen långt fram på huvudet, vilket ger bra djupseende och förmåga att bedöma avstånd. Rovdjur ser rörelse bra, men ett bytesdjur som står stilla har de svårare att se. Bytesdjur har ögonen på sidorna, vilket ger ett bredare synfält. De kan då lättare upptäcka rovdjur. Haren t.ex. kan se runt om, men det är endast en liten bit rakt fram där båda ögonen ser.

Genomförande

Börja med att berätta lite om djurens olika syn och placering av ögon.

Lek den nedan beskrivna leken och diskutera.

Du som ledare är rovdjuret t.ex. ett lodjur och går först. Övriga är bytesdjur t.ex. rådjur som lodjuret favoritmat. Ni rör er alla framåt på stigen. Helt plötsligt vänder rovdjuret sig om. Då gäller det för bytesdjuren att stå helt stilla om de inte ska bli upptäckta och jagade av rovdjuret. Den som rört sig och blivit kullad får också bli rovdjur och gå först alternativt byta med rovdjuret. Upprepa leken flera gånger!

Övrigt

Övningen är hämtad från Naturskolan i Örebro.
 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist