Björn

Björn nära framifrån

Björnens utseende och egenskaper

Björnar är stora och bruna, men storleken kan variera mycket. En vuxen svensk björn väger ofta mellan 60 och 250 kilo. Den största björn som skjutits i Sverige vägde hela 343 kilo.

Björnar är snabba, men de orkar inte springa så långt. Korta sträckor kan de komma upp i över 60 km/h. De är också bra på att klättra i träd.

Björnar har bra luktsinne och hörsel, men deras syn är sämre än för oss människor. 

 

Läs mer

Björn äter

Björnens föda

Björnar är rovdjur eftersom de dödar och äter andra djur, men de äter faktiskt mer växter och bär än de äter kött.

På våren äter de mycket myror, larver och älg- och renkalvar.

På sommaren finns gräs och bär som björnen gärna äter, även om den ibland kan döda vuxna älgar också.

På vintern äter björnen inget alls för då sover den i sitt ide!

 

Läs mer

Björnide

Björnen sover

Björnen sover hela vintern i sitt ide. Då varken äter eller dricker den, och den kissar och bajsar inte heller. Däremot så föds ungarna på vintern i idet.

Ett ide kan se lite olika ut. Den här bilden föreställer en urgrävd gammal myrstack, men idet kan också vara till exempel under stenar eller på en hög med ris. 

Går det att väcka en björn? Ja, det gör det. Men de lämnar helst inte sitt ide.

 

Läs mer

Björnmamma med ungar

Björnens familj

Björnar lever inte i flock, men mamman tar hand om ungarna så de bildar en liten grupp. Björnar får oftast 2-3 ungar. De lever med sin mamma i ett eller två år innan de flyttar till egna områden. 

Det område där en björn lever kallas för hemområde. Björnar försvarar inte sina områden så mycket mot andra björnar. Flera björnars hemområden kan därför gå ihop med varandra.

En björn kan bli 30–40 år i fångenskap. Men det är ovanligt med så gamla björnar i det vilda.  

Läs mer

Två björnungar

Hur många björnar finns det?

Man tror att det finns ungefär 2 900 björnar i Sverige. 

De flesta björnar lever i norra och mellersta delen landet. Men björnar kan vandra långt, så ibland dyker det upp enstaka björnar längre söderut i landet också.

Björnarna har ökat i antal de senaste 100 åren men de klassas fortfarande som "nära hotad" i Sverige. 

 

Läs mer

Björnspår i lera

Spår och spårtecken

Spåret efter björnens baktass ser ganska mycket ut som våra egna fotavtryck. I spåret efter framtassen, som syns på bilden, ser man oftast inte något märke efter hälen.

Andra spår efter björnar som man kan se i naturen är till exempel spillning, utrivna myrstackar och rivmärken på träd.

Spillningen ser ganska olika ut beroende på vad björnen har stoppat i sig. Då är det mycket bär i den och den kan se ut som sylt. Har den däremot ätit kött ser spillningen mer ut som en grov, svart korv.

Läs mer

Björntass och träd

Är björnen farlig?

Precis som de flesta andra vilda djur så försöker björnar att hålla sig långt borta från oss. Men ungefär en gång per år blir någon människa ändå angripen av björn. Att människor blir dödade av björnar är ovanligt. De senaste hundra åren har det hänt två gånger.

Angrepp har skett när man råkat hamna mycket nära björnen. Om du möter en björn - och om den inte lämnar platsen - ska du gå se till att öka avståndet!

 

Läs mer

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist