Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Bygga vargfamilj

Syfte

Övningen syftar till att genom kreativt skapande levandegöra familjelivet hos en vargflock och att sätta djurens beteende och behov i relation till människans.

Genomförande

Steg 1. Uppgiften är att bygga en vargflock. Byggmaterialet bestämmer du själv vad som är lämpligt, men gärna det som eleverna kan hitta själva i skogen och snöre.

Gruppen delas in i smågrupper och varje grupp tilldelas en specifik individ i flocken som de ska bygga - till exempel mamman, pappan, liten valp och 2-årig hona som stannat i flocken.

Grupperna har en bestämd tid på sig att bygga, t ex 15 minuter. Varje grupp bygger sin individ efter sin egen fantasi och kunskap. Det går också bra att lägga upp sådant som får vara tex mat, bajs och leksaker. Gruppen ska också fantisera lite kring just deras vargs egenskaper, till exempel att den är stor, rädd, försiktig, arg, morsk, lekfull eller något annat. Har den varit med om något speciellt i livet?

När bygget är klart visar de olika grupperna upp sina familjemedlemmar och berättar om deras personligheter för varandra. Nu har en vargflock bildats!  

Steg 2. Ledaren för nu in en händelse i gruppen. T ex:
• En löshund råkar springa rakt in i flocken.
• En ungvarg som inte hör till flocken närmar sig och söker kontakt.
• En älg blir synlig.

Låt deltagarna fantisera och resonera kring hur de olika individerna och flocken reagerar. Vad kan hända? Vad gör de olika flockmedlemmarna? Det finns inga rätt eller fel utan tanken är att gruppen får fundera fritt.

Steg 3. Som ett moment för att lära mer om vargar kan du som ledare efter att deltagarna fantiserat klart berätta om hur det fungerar i verkligheten i en vargflock. Tips! Innan övningen bör du som ledare alltså läsa om vargens biologi och flockliv på Klassrummets faktasidor! Fördjupande fakta finns på www.de5stora.com

Steg 4. Som ett moment för att jämföra vargars/djurs och människors behov och beteenden kan du som ledare ställa frågor i stil med "Hur hade människor reagerat om... Varför valde ni att just den var si eller så... Vad finns det för likheter och skillnader mellan vargar och människor...Skyddar vi våra områden? Vad äter vi?"

  

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist