Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Varghuvud
Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Vad tycker du om rovdjur?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om rovdjurens närvaro och som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Lodjur i närbild
Värderingsövningar Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Möjligheter med rovdjur

Vad väger tyngst?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om rovdjurens närvaro och som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Öga
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Vad är du mest rädd för?

En värderingsövning där deltagarna reflekterar över rädslor och ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Vargsiluett
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Vad är ett vargliv värt?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om rovdjurens närvaro och som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter. Genom att själva behöva ta ställning kan deltagarna lättare förstå problematiken med att värdera olika liv och att det finns en svårighet att prioritera i förvaltningen.
Läs mer & ladda ner
Fjällandskap höst
Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Var ska vi ha rovdjur?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om rovdjurens närvaro och som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Man med pälsmössa
Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning

Vem har företräde till naturen?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om människans nyttjande av naturen som resurs, samt ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Vem har mest rätt till skogen
Utomhusövningar Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Biologisk mångfald och ekosystem Demokrati och rovdjursförvaltning

Vem har mest rätt till skogen?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om skogen som resurs och som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Fjällandskap
Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Historia och rovdjur

Vem har mest rätt till Sverige?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om arters rättighet till att finnas i Sverige, samt som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Älg från sidan
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Jakt och rovdjur

Vem har mest rätt till älgen?

En värderingsövning som synliggör olika åsikter om vem som har mest rätt till naturen och dess tillgångar, samt som ger träning i att självständigt formulera ståndpunkter.
Läs mer & ladda ner
Gapande lodjur
Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Är du rädd för rovdjur?

En övning där deltagarna reflekterar över sin rädsla för rovdjur samt ökar sin kunskap om rovdjursmöten.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist