Lodjurets föda

Rådjur och renar är lodjurets favoritmat

De lodjur lodjur som lever i norra Sverige äter mycket renar. I mellersta och södra landet är rådjur lodjurets favoritmat. Lodjur tar också mindre djur så som fåglar och harar. Ibland angriper lodjur även får, rävar, mårdar och tamkatter. 

Mindre bytesdjur äter lodjuret ofta upp direkt efter jakten och det blir inte mycket kvar av dem. Fjädrar och fötter av en fågel eller tassar, skinn och huvud av en hare kan vara det enda som återstår efter måltiden. Om lodjuret dödat ett större bytesdjur lägger den sig ofta och vilar innan den börjar äta. 

En lodjursfamilj, bestående av hona och två ungar, tar ungefär ett rådjur i veckan.  -  © Stephan Gäfvert

En lodjursfamilj, bestående av hona och två ungar, tar ungefär ett rådjur i veckan.

Resterna blir mat åt järven

Även större bytesdjur äts ofta upp om lodjuret får ha bytet i fred. Ganska ofta blir lodjursdödade renar mat åt åt järvar.

Nyslagna byten kan en lo äta av i flera dagar, men ett äldre kadaver intresserar sällan en frisk lo. Av den anledningen lägger inte lodjur upp förråd av mat som till exempel järvar gör. 

  -  © Staffan Widstrand

Hur många rådjur tar ett lo på en vecka?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Hur jagar lodjur?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist