Diskussion/aktivt lyssnande Film Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Tamdjur och rovdjur

Kan man minska risken för angrepp på tamdjur?

Syfte

Övningen syftar till att öka deltagarna kunskap om vilka metoder som kan användas för att minska risk för angrepp på tamdjur. 

Övningen ger också träning i förmåga att hantera information (söka, samla, strukturera/sortera).

Genomförande

Börja med att fundera över och prata om hur många tamdjur som angrips av rovdjur och hur det kan påverka tamdjursägare och tamdjursnäringen. Du som leder samtalet hittar grundläggande fakta om rovdjur och tamdjur i "Klassrummet" och om du så önskar mer fördjupande fakta på www.de5stora.com 

Låt deltagarna sedan ta reda på om och hur man kan minska risken för tamdjursangrepp. För detta kan de använda "Klassrummets" faktasidor. De kan också använda Viltskadecenters webbplats www.slu.se/viltskadecenter och se filmer på deras Youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UCvzFDgGM5cZ9mmIbPZZPvIw/videos

Här är exempel på specifika frågor som deltagarna kan leta efter och som ni kan diskutera i helgrupp: 

Vilka metoder kan man använda för att minska risk för angrepp? Hur ser ett rovdjursavvisande stängsel ut? Är stängsel ett hundra procent säkert skydd? Vem betalar för stängsel? 

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist