Utomhusövningar Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Historia och rovdjur

Tidslinje

Syfte

Övningen syftar till att öka deltagarnas kunskap om rovdjurens och människans historia. Övningen ger möjlighet till övning i tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Genomförande

Övningen går ut på att deltagarna ska placera ut olika händelser på en tidslinje. Övningen finns i två varianter. En med ett rep som tidslinje och en med pappersark där händelser ska placeras på rätt plats.

Alternativ 1:

Tidslinjen utgörs av ett rep som spänts upp mellan två lämpliga föremål, gärna mellan två träd utomhus.

I dokumentet nedan finns exempel på händelser som deltagarna kan placera längs tidslinjen. Skriv ut dokumentet och gör lappar genom att klippa ut respektive händelse. Fäst en gummisnodd eller gem i varje lapp eller ge deltagarna klädnypor att sätta fast lapparna på repet med.

Beroende på ålder och förkunskaper kan antalet lappar reduceras till lämpligt antal och för de yngre deltagarna behöver händelserna formuleras om med andra ordval eller ersättas med bilder.

På http://www.de5stora.com/om-rovdjuren/rovdjuren-och-manniskan/var-gemensamma-historia/ finns fakta för inspiration till fler/andra händelser.

Reflektera tillsammans kring hur synen på rovdjuren och förvaltningen av dem har varierat utifrån resten av samhällets struktur.

Alternativ 2:

Händelserna ska placeras ut på ett pappersark där det finns årtal angivna. Lappar och årtalskartor finns nedan (benämns som A3).

När lapparna är utsatta går du som ledare igenom svaren utifrån facit.

Reflektera tillsammans kring hur synen på rovdjuren och förvaltningen av dem har varierat utifrån resten av samhällets struktur. 

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist