Självständigt elevarbete Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Demokrati och rovdjursförvaltning

Fakta eller påstående - sant eller falskt?

Syfte

Syftet med övningen är att belysa hur svårt det kan vara att skilja på ett påstående och fakta och att veta vad som är sant eller falskt. Övningen tränar deltagarna i tolkning och granskning av information med koppling till biologi, samt ger tillfälle till samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Bakgrund 

Rovdjuren har alltid funnits i människan omgivning och de finns omnämnda i allt från faktaböcker till sägner och historier. Det som berättats och skrivits har ibland varit sant, ibland falskt. Många gånger har det falska påståendena grundat sig i okunskap och missförstånd.

Ett sådant exempel är järvens envisa rykte om att vara glupsk fast den inte alls äter stora mängder mat. Det ryktet kommer troligtvis ifrån gamla tiders observationer av att en hel ren kunde försvinna på kort tid när järven varit framme. I dag vet vi att järven är bra på att dela upp och gömma byten, medan man förr antog att järven åt upp hela djuret på en och samma gång. 

Nu finns modern teknik att använda för att ta reda på saker om rovdjuren men vi vet fortfarande inte allt. På grund av att vi människor lever olika liv upplever vi också rovdjurens närvaro på olika sätt - en del upplever dem som positiva medan andra tycker att de medför negativa konsekvenser och därför hörs många olika "sanningar" om rovdjuren.

Detta är inget unikt för just rovdjursdebatten, utan genomsyrar hela samhället. I och med ökad användning av media, internet och sociala medier är förmågan att kunna faktagranska och att skilja på påstående och fakta allt mer väsentlig.

Genomförande

Deltagarna får, i grupp eller enskilt, i uppgift att leta reda på vissa fakta (samma för alla grupper/personer). När alla hittat vad de tror är korrekt svar redovisas dessa och jämförs med varandra.

Exempel på fakta som deltagarna ska hitta: 
- Hur stor är jordens omkrets?
- Hur många hundar finns det i Sverige?
- Vad blir det för väder om fyra dagar?
- Är det för många eller för få rovdjur i Sverige?

Diskutera sedan följande frågor:
- Har deltagarna fått samma eller olika svar?
- Vad beror det på?
- Hur vet man vilket som är rätt?
- Hur tycker deltagarna att man ska förhålla sig till något som man inte vet så mycket om?

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist