Hur många järvar finns det - och var?

Hur många järvar finns det?

Järvarna räknas på vårvintern genom snöspårning där man letar järvlyor och tecken efter att ungar har fötts. Under år 2022 har man beräknat antalet järvar till ungefär 670 stycken. I Sverige håller järven mest till i fjällområdet, men den sprider sig sakta åt öster och söderut.  

Fler järvar än för 100 år sedan

För hundra år sedan var järven mycket ovanlig i vårt land. De berodde på att vi hade jagat dem så hårt. Järven fridlystes 1967 och efter det har de ökat i antal. 

Järven klassar som "sårbar"

Många av de djur som finns i Sverige är med i den så kallade "rödlistan". Där kan man se hur framtiden för arten ser ut. Enligt rödlistan från år 2020 klassas järven som "sårbar". De kategorier som finns är livskraftig, nära hotad, sårbar, starkt hotad, akut hotad och nationellt utdöd. De arter som kategoriseras som akut hotade, starkt hotade och sårbara anses vara hotade i landet.

De flesta järvar finns i det röda området men de sprider sig sakta men säkert söderut.

De flesta järvar finns i det röda området men de sprider sig sakta men säkert söderut.

Järven i världen

Järven finns över hela Norra halvklotets tundra- och taigaskogsbälte, såväl i Europa som i Asien och Nordamerika.
Det är inte bara i Sverige som järven har ett missvisande rykte om sig att vara glupsk. På franska heter den glouton och på tyska vielfraß, vilka båda betyder ungefär "storätare".
  -  © Rovdjurscentret De 5 Stora

Vad tror du var anledningen till att järven jagades så hårt förr?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Var i landet finns det flest järvar?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist