Hur många lodjur finns det - och var?

Hur många lodjur finns det?

Ingen vet exakt hur många lodjur som finns i Sverige. Man räknar dem på vintern då det är lättast att spåra dem. Vintern 2021/2022 räknade man ut att det finns ungefär 1 450 lodjur i Sverige.

Lodjuret är det enda av de stora rovdjuren som finns i hela Sverige - ja förutom oss människor då förstås! Flest lodjur finns i norra och mellersta delarna av landet. I södra delen av landet är det mycket glesare mellan lodjuren. 

Fler lodjur än för 100 år sedan

För hundra år sedan var lodjuret mycket ovanlig i vårt land. De berodde på att vi hade jagat dem så hårt. Sedan den fria jakten upphörde har de ökat i antal. 

Klassas som "sårbar"

Många av de djur som finns i Sverige är med i den så kallade "rödlistan". Där kan man se hur framtiden för arten ser ut. Enligt rödlistan från år 2020 klassas lodjuret som "sårbar". De kategorier som finns är livskraftig, nära hotad, sårbar, starkt hotad, akut hotad och nationellt utdöd. De arter som kategoriseras som akut hotade, starkt hotade och sårbara anses vara hotade i landet.

Lodjuret i världen

Det finns fyra olika lodjursarter i världen. Den art som vi skriver om här heter europeiskt lodjur.

Det europeiska lodjuret finns idag i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), i östra Polen och i angränsande delar av Vitryssland. De finns även i Tjeckien, Slovakien, Ukraina och Rumänien. Dessutom finns lodjur i bergen i norra Grekland och delar av det forna Jugoslavien. Lodjur har också återinplanterats i de slovenska Alperna och i sydvästra Schweiz. Därifrån har den spritt sig vidare till Italien, Österrike och nordöstra Frankrike. I Ryssland finns lodjur genom Sibirien och ända bort till Berings sund. De lever också i bergstrakterna mellan Svarta och Kaspiska havet och vidare bort mot Himalaya, Mongoliet och norra Kina samt Pakistan.

  -  © Magnus Elander

Alla djur har latinska namn. Vad heter lodjur på latin?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist