Hur påverkar vi varandra?

Vi och de andra rovdjuren lever i samma land. När man delar områden så påverkar man varandra. 
De fyrbenta rovdjuren påverkar oss och vi påverkar dem!
Här kan du läsa om några av de aspekter som finns kring att dela land - både de bra och de dåliga.
Trädstammar

Rovdjuren är en del av vår natur

Rovdjuren har alltid funnits här och de är en naturlig del av vår natur. Om en art tas bort kommer andra arter att påverkas. Exakt hur mycket är ofta svårt att säga.

Det man vet är att det är viktigt att det finns många arter. Ju fler arter desto stabilare är naturen. Och en stabil natur är livsviktigt för allt liv på jorden!

Just nu minskar antalet arter mycket snabbt och av den anledningen har Sverige lovat att bevara rovdjuren och många andra arter. 

Läs mer

Röd Stuga

Vad tycker folk om rovdjur?

Sveriges riksdag har bestämt att vi ska ha rovdjur i Sverige. När man har frågat människor som bor i Sverige vad de tycker om rovdjur så tycker de flesta att vi ska ha rovdjur. Men många tycker också att det kan vara jobbigt att leva nära rovdjur och vill därför ha färre rovdjur. Det är vanligare i delar av landet där rovdjuren är många.

Läs mer

Jägare med hund

Jakt & rovdjur

Rovdjuren jagar samma djur som vi människor, ofta älg och rådjur. Rovdjuren kan inte äta slut på älgar och rådjur, men i vissa områden kan bytesdjuren minska så att det blir färre djur kvar att jaga för oss människor. De tycker många är tråkigt.

Att jaga med en lös hund som letar reda på djuren är ett gammalt och vanligt sätt att jaga i Sverige. Många jägare tycker att den typen av jakt inte fungerar att använda nu eftersom det finns en risk att hundarna blir angripna av rovdjur under jakten.  

 

Läs mer

Får med lamm

Tamdjur & rovdjur

Rovdjuren äter mest vilda djur, men ibland angriper de också tamdjur. De tamdjur som är vanligast att de angriper är får. Det är inte så många djur som angrips av rovdjur varje år, men för den som äger djuren är det jobbigt ändå. Många tamdjursägare är också oroliga för att deras tamdjur ska bli angripna. Det finns tamdjursägare som slutar ha tamdjur för att de tycker att det blir för jobbigt att ta hand om dem när det finns stora rovdjur i närheten. Det går att minska risken för att tamdjur blir angripna av rovdjur, men det kostar pengar.

Läs mer

Renhjord

Renar & rovdjur

I norra Sverige finns renar. Alla renar ägs av samer och renen är en viktig del i den samiska kulturen. Renarna går fritt ute på fjället och betar och därför dödas många renar av rovdjuren. Ingen vet exakt hur många renar som dödas av rovdjuren varje år, men det kan vara upp till 60 000 stycken.

Att så många renar dödas betyder att många renägare har det svårt. Om renen och renskötseln försvinner är många samer oroliga för att deras speciella kultur också försvinner. 

Läs mer

Hundhuvud

Hundar & rovdjur

De stora rovdjuren angriper varje år ungefär 30-70 hundar. Vargen är den som angriper flest hundar. Det beror på att vargar ser hunden som en annan varg och därför också som en konkurrent som de inte vill ha på sitt område.

Eftersom hunden ofta är en kär familjemedlem orsakar angrepp på hundar stor skada för de familjer som drabbas. Katter dödas också då och då av rovdjuren. Men det finns ingen siffra på hur många det är per år.

Läs mer

Björntass och träd

Rädsla & rovdjur

Det finns många som är rädda för vilda djur. En del är rädda för rovdjur, men också för ormar, vildsvin och älgar.

Att vilda djur skadar människor är mycket ovanligt. Det gäller också de stora rovdjuren. Trots det är många rädda och vågar inte vara ute i skogen längre. 

Rädslan beror ibland på att man inte vet så mycket om hur djuren fungerar och vad man ska göra vid ett möte. Klicka på läs mer för att få reda på hur ofta möten med rovdjur sker, vad som brukar hända - och vad man ska göra OM man möter ett rovdjur!

Läs mer

Siluett av människa med kikare

Turism & rovdjur

Att besöka andra länder för att uppleva deras djur och natur är väldigt populärt och många länder tjänar mycket pengar på naturturismen. Det inte jättemånga som jobbar med naturturism i Sverige, men antalet ökar. Och Sverige har siktet på att det ska bli en ännu fler sådana företag i framtiden! 

Idag finns företag som har platser där besökare kan fotografera rovdjur. Det finns också företag som ordnar turer i skogen där man tittar efter rovdjursspår eller lyssnar efter vargyl. De flesta som jobbar med naturturism gör det för att de tycker det är viktigt att människor får uppleva och lära sig om den natur vi har i Sverige.

Läs mer

Solnedgång över sjö

Har vi rätt att bestämma över andra arter?

Både rovdjur och människor har ju funnits här sedan urminnes tider. Många funderar därför över om vi verkligen har rätt att bestämma över andra arter. Det är förstås en svår fråga att svara på... Vad tycker du?

Det vi däremot vet är Sveriges riksdag har bestämt att vi inte får påverka rovdjuren så mycket att de riskerar att försvinna. Men det är också bestämt att rovdjuren inte ska påverka oss människor alltför mycket på ett dåligt sätt. För att veta hur vi påverkar rovdjuren - och hur de påverkar oss - finns det många som arbetar med att hålla koll på det.

Läs mer om vad som är bestämt om rovdjur och vilka som håller koll

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist