Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem

Artjakt

Syfte

Övningen syftar till att lära deltagarna att skilja på olika arter/grupper, att ge förståelse för hur arter påverkar varandra i ekosystemet, samt att ge möjlighet till reflektion över människans beroende av biologisk mångfald.

Övningen tränar också deltagarna i enkla fältstudier och observationer i närmiljön, samt att reflektera och uttrycka egna åsikter.

Genomförande

Steg 1. Gå ut med gruppen i naturen. Be dem samla in och/eller notera så många olika arter de hittar. Kanske har ni en eller flera kameror som ni kan fotografera arterna med. Kom ihåg att påminna om eventuellt fridlysta arter och allemansrätten! 

Steg 2. Samla gruppen och hjälps åt att artbestämma/gruppera de arter ni hittat. Ta hjälp av böcker och eventuellt internet (det finns flera olika appar som kan användas för detta). Det är inte helt nödvändigt att exakt artbestämma allt utan man kan ha mer fokus på vad det är för typ av organism eftersom de oftast fyller ungefär samma roll i ekosystemet ändå.

Steg 3. Diskutera -, på en för din grupp lämplig nivå - vad varje arts/grupps funktion i ekosystemet kan vara. 

Några stora rovdjur kommer ni förmodligen inte se under övningens gång, men diskutera gärna deras roll ändå. Deras roll kan kanske visualiseras med hjälp av mindre djur som äter andra djur, till exempel fåglar. 

Steg 4. Diskutera om någon skulle vilja ta bort någon art? Vilken och varför? Diskutera vad som kan hända om en art försvinner. Diskutera människans roll i ekosystemet och också vårt beroende av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Steg 5. För att belysa det estetiska värdet i naturen kan man som avslutning be eleverna att se sig om och försöka föreställa sig hur det skulle se ut om det bara fanns några få arter, t ex bara björkar och vitsippor eller bara tallar och blåbär. Hur skulle det se ut? Skulle det vara finare eller fulare?

Steg 6. Om ni har fotat det ni hittat kan ni skriva ut bilder när ni kommer hem och låta deltagarna göra ett "mångfald-collage". 

 

Här nedan finns en övergripande vägledning om ekosystem och biologisk till dig som ledare.

Dokument

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist