Diskussion/aktivt lyssnande Värderingsövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Är du rädd för rovdjur?

Syfte

Syftet med övningen är att synliggöra olika känslor om rovdjurens farlighet, och kan användas för att ge möjligheter till personliga ställningstaganden och framhålla betydelsen av sådana. Övningen syftar också till att öka kunskapen om rovdjurens farlighet och vad man ska tänka på vid rovdjursmöten. 

Genomförande

Steg 1. Övningen är en värderingsövning i form av "stå-på-linje-övning". Deltagarna tar ställning med sin kropp genom att ställa sig på den markering de väljer längs en skala.

Lappar med siffrorna 1-6 finns utlagda längs en tänkt linje på golvet. Ledaren presenterar frågeställningen. Deltagarna uppmanas att tyst bestämma sig på vilken siffra de vill placera sig på, utifrån de ytterlighetsalternativ som presenteras på siffra 1 respektive 6. Alla uppmanas att bestämma sig innan någon placerar ut sig. Detta är viktigt eftersom risken annars är att någon följer en annan utan att själv först tänka klart.

De som sedan står på samma siffra kan prata med varandra om varför de valt just det alternativet. Ibland har man tänkt väldigt lika, ibland har man tänkt olika men ändå hamnat på samma siffra.

Avsluta med att låta grupperna berätta för varandra vad de pratade om.  Den som vill får byta plats.

Frågeställning: Hur rädd är du för rovdjur?

1. Inte alls rädd     

2.                3.                4.               5.             

6. Enormt rädd

För att du som ledare ska kunna leda diskussionen kan du med fördel läsa på om rovdjursmöten på "Klassrummets" faktasidor och/eller på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com

Steg 2. I steg två kan gruppen tillsammans, eller deltagarna enskilt, leta information om rovdjursmöten på klassrummets faktasidor.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist