Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Gående lodjur
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Artkunskap För de yngre

Att smyga som ett lodjur

I den här leken funderar vi dels kring olika djurs hörsel och provar vår egen hörsel. Vi lever oss också in i djurens liv genom att prova på att smyga som ett lodjur och att lyssna som ett bytesdjur.
Läs mer & ladda ner
Vargflock
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Bygga vargfamilj

Övningen syftar till att genom kreativt skapande levandegöra familjelivet hos en vargflock och att sätta djurens beteende och behov i relation till människans.
Läs mer & ladda ner
Älg äter
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre

Djurens meny - en lek om näringskedjor

Den här leken är ett sätt att visa på hur näringskedjor fungerar, samtidigt som man utför enklare fältstudier.
Läs mer & ladda ner
Lodjursspår i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Demokrati och rovdjursförvaltning För de yngre

Film: Hur räknar man lodjur?

Här får deltagarna titta på en film riktad till barn om hur det går till när länsstyrelserna räknar rovdjur. Efter filmen kan man diskutera olika frågeställningar.
Läs mer & ladda ner
Lodjur Eva-Jo
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 För de yngre

Finn 5 fel

Deltagarna får leta reda på vad som skiljer två lodjursbilder åt.
Läs mer & ladda ner
Björnspår i lera
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Gissa spåren

Deltagarna får se olika tecknade spår och ska gissa vilka rovdjur de tillhör.
Läs mer & ladda ner
Myskoxe
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Artkunskap

Kampen för tillvaron - en lek

Genom lek får deltagarna insikt och förståelse för anpassningen som sker mellan rovdjur och bytesdjur.
Läs mer & ladda ner
Grå- & hackspett
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Oss djur emellan - om olika arters behov

En utomhusövning som hjälper deltagarna att se likheter och olikheter mellan djurs och människors behov.
Läs mer & ladda ner
Järv tittar åt sidan
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Rovdjurens sinnen och fysiska egenskaper

Syftet med övningen är att öka deltagarnas kunskap om rovdjurens sinnen och fysiska egenskaper. Dessa sätts i perspektiv till människans sinnen och egenskaper genom att deltagarna utför och provar på olika uppgifter.
Läs mer & ladda ner
Rådjur på vintern
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Rovdjurspromenad - lek med tema djurens syn

I den här övningen får deltagarna genom lek fundera kring olika djurs syn, och vilken strategi som bytesdjur kan använda för att inte bli sedda av rovdjur.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist