Hur många björnar finns det - och var?

Hur många björnar finns det i Sverige?

Ingen vet exakt hur många björnar som finns för det är inte så lätt att räkna dem. Men man tror att det finns cirka 2 900 björnar i Sverige.

De flesta björnar lever i norra och mellersta delen av landet. Men björnar kan vandra långt, så ibland dyker det upp enstaka björnar längre söderut i landet också.

Fler björnar än på länge

För hundra år sedan fanns ungefär bara hundra björnar i Sverige. Det berodde på att vi jagat dem så mycket. Björnen fridlystes 1927. Det betyder att man inte fick jaga den fritt. Sedan dess har de ökat i antal och nu för tiden jagar vi björnar igen men inte lika många som förr.

Björnen klassas som "nära hotad"

Björnen är så pass många att de inte räknas som en hotad art längre. Men de klassas som "nära hotad" och man fortsätter hålla koll så att de inte minskar för mycket.

Det röda området på kartan visar var flest björnar finns. Men de kan dyka upp på andra ställen också!

Det röda området på kartan visar var flest björnar finns. Men de kan dyka upp på andra ställen också!

Björnen i världen

Brunbjörnen finns från Skandinavien i väster, hela vägen österut genom Ryssland och Sibirien till Stilla havets kuster och söderut till Östeuropa, Kaukasus, Iran, Mongoliet och norra Kina.

Runt om i världen finns brunbjörnens släktningar. Till exempel panda, svartbjörn och isbjörn. De björnar som kallas för kodiakbjörnar och grizzlybjörnar är underarter av brunbjörnar. 

Vet du hur man räknar björnar?

Grattis - helt rätt!

Tyvärr - inte rätt

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist