Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Två vargar i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Jakt och rovdjur Biologisk mångfald och ekosystem

Alla vet

Den här övningen passar bra både som en uppstartsövning och som en repetition. Deltagarna delar med sig av sin egen kunskap om rovdjur och lär av varandra.
Läs mer & ladda ner
Alla rovdjur
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Artfaktablad att skriva ut

Här kan du printa ut artfaktablad som täcker grundläggande fakta om de fem stora rovdjuren. De är extra bra att använda om alla elever inte har tillgång till datorer när de ska arbeta med rovdjur.
Läs mer & ladda ner
Blåmes
Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem

Artjakt

En utomhusövning där deltagarna lär sig olika arter/grupper och får en förståelse för hur arter påverkar varandra i ekosystemet.
Läs mer & ladda ner
Gående lodjur
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Artkunskap För de yngre

Att smyga som ett lodjur

I den här leken funderar vi dels kring olika djurs hörsel och provar vår egen hörsel. Vi lever oss också in i djurens liv genom att prova på att smyga som ett lodjur och att lyssna som ett bytesdjur.
Läs mer & ladda ner
Barn hand i hand
Självständigt elevarbete Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Historia och rovdjur

Berättarvandring

Deltagarna får samtidigt som gruppen förflyttar sig återberätta korta föredrag om rovdjur för de andra grupperna och lyssna de andras föredrag.
Läs mer & ladda ner
Vargflock
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Bygga vargfamilj

Övningen syftar till att genom kreativt skapande levandegöra familjelivet hos en vargflock och att sätta djurens beteende och behov i relation till människans.
Läs mer & ladda ner
Huggormar
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Rädsla och rovdjur

De första intrycken

Deltagarna får titta på bilder för att undersöka sina spontana reaktioner gentemot olika arter och uppmärksamma att spontana reaktioner inte alltid grundar sig på saklig information om djuret.
Läs mer & ladda ner
Älg äter
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre

Djurens meny - en lek om näringskedjor

Den här leken är ett sätt att visa på hur näringskedjor fungerar, samtidigt som man utför enklare fältstudier.
Läs mer & ladda ner
Alla rovdjur
E-lektioner Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

E-lektioner

Interaktiva lektioner/presentationer om varg, lodjur, järv och björn där deltagaren får svara på frågor.
Läs mer & ladda ner
Varg framifrån nära
Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

Faktafilmer om rovdjur

Genom korta faktafilmer får deltagarna grundläggande kunskaper om rovdjur.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist