Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Ylande vargar
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Ylorientering

Genom en lek får deltagarna leva sig in i hur vargflockar kommunicerar med hjälp av läten, samtidigt som de får träning i att orientera sig i naturen.
Läs mer & ladda ner
Två älghonor
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Jakt och rovdjur

Älgleken - visar på hur arter påverkar varandra

En utomhussövning där deltagarna får inblick i hur resurser i ekosystem kan styra antalet djurindivider och vice versa. Övningen kan också ge träning i dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist