Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Varg bakom snöiga grenar
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Fallen i byn Vargvattnet - vilka djur i byn?

Deltagarna ska utifrån olika fallbeskrivningar försöka lista ut vilket djur som varit framme i varje enskilt fall.
Läs mer & ladda ner
Lodjursspår i snö
Diskussion/aktivt lyssnande Film Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Demokrati och rovdjursförvaltning För de yngre

Film: Hur räknar man lodjur?

Här får deltagarna titta på en film riktad till barn om hur det går till när länsstyrelserna räknar rovdjur. Efter filmen kan man diskutera olika frågeställningar.
Läs mer & ladda ner
Björnhuvud och havre
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Frågeformulär om stora rovdjur

Ett frågeformulär där deltagarna får svara på frågor om rovdjurens biologi.
Läs mer & ladda ner
Lodjur bakom snöiga grenar
Självständigt elevarbete Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap

Frågesport: Svåra rovdjursord

En frågesport där deltagarna får lära sig några av de ord och termer som förekommer i rovdjursdebatten.
Läs mer & ladda ner
Björnspår i lera
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Gissa spåren

Deltagarna får se olika tecknade spår och ska gissa vilka rovdjur de tillhör.
Läs mer & ladda ner
Vargspår i lera
Pyssel Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

Gör egna spår

Deltagarna får med hjälpa av mallar skapa egna rovdjursspår.
Läs mer & ladda ner
Ylande hund
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Förskola - Årskurs 3 Hundar och rovdjur Artkunskap

Hunden är inte en varg - men det finns likheter

Deltagarna får studera hundar som leker och diskutera likheter och skillnader mellan hund och varg.
Läs mer & ladda ner
Myskoxe
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Artkunskap

Kampen för tillvaron - en lek

Genom lek får deltagarna insikt och förståelse för anpassningen som sker mellan rovdjur och bytesdjur.
Läs mer & ladda ner
Grå- & hackspett
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Oss djur emellan - om olika arters behov

En utomhusövning som hjälper deltagarna att se likheter och olikheter mellan djurs och människors behov.
Läs mer & ladda ner
Varg framifrån på häll
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap

På besök i rovdjurens land - lös frågeormen

En övning där deltagarna först får läsa en lättsam presentation om rovdjuren och sedan lösa en "frågeorm".
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist