Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Varg
Självständigt elevarbete Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Rovdjursspelet - ett brädspel

Rovdjursspelet är ett lättsamt sätt att väcka elevernas intresse för rovdjur, samtidigt som de lär sig lite om de olika arterna.
Läs mer & ladda ner
Flera vargspår i snö
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Spårövning i flera steg

En utomhusövning där deltagarna tränar på att läsa spår och att leva sig in i djuret som gjort spåren.
Läs mer & ladda ner
Björnhuvud
Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 För de yngre Rädsla och rovdjur

Stora stygga björnen?

Deltagarna får diskutera frågor där de reflekterar över rovdjurens farlighet och vad människans syn på de olika rovdjuren egentligen grundar sig på.
Läs mer & ladda ner
Ylande vargar
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Ylorientering

Genom en lek får deltagarna leva sig in i hur vargflockar kommunicerar med hjälp av läten, samtidigt som de får träning i att orientera sig i naturen.
Läs mer & ladda ner
Två älghonor
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Jakt och rovdjur

Älgleken - visar på hur arter påverkar varandra

En utomhussövning där deltagarna får inblick i hur resurser i ekosystem kan styra antalet djurindivider och vice versa. Övningen kan också ge träning i dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist