Övningar för skolan

Här hittar du kostnadsfria övningar att ladda ner. Övningarna är uppdelade på olika ämnesområden och metodiker, samt årskurser. Många övningar går att anpassa så att de passar de flesta grupper och åldrar.

Många övningar kräver ingen förkunskap av dig som ledare, medan andra kräver att du är lite insatt i ämnet. Till dessa övningar finns en vägledning att läsa innan man utför övningen. På webbplatsen www.de5stora.com finns också mer fördjupande fakta för vuxna om rovdjuren och samhället. 

Blåmes
Diskussion/aktivt lyssnande Självständigt elevarbete Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem

Artjakt

En utomhusövning där deltagarna lär sig olika arter/grupper och får en förståelse för hur arter påverkar varandra i ekosystemet.
Läs mer & ladda ner
Gående lodjur
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Artkunskap För de yngre

Att smyga som ett lodjur

I den här leken funderar vi dels kring olika djurs hörsel och provar vår egen hörsel. Vi lever oss också in i djurens liv genom att prova på att smyga som ett lodjur och att lyssna som ett bytesdjur.
Läs mer & ladda ner
Barn hand i hand
Självständigt elevarbete Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Artkunskap Historia och rovdjur

Berättarvandring

Deltagarna får samtidigt som gruppen förflyttar sig återberätta korta föredrag om rovdjur för de andra grupperna och lyssna de andras föredrag.
Läs mer & ladda ner
Vargflock
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Bygga vargfamilj

Övningen syftar till att genom kreativt skapande levandegöra familjelivet hos en vargflock och att sätta djurens beteende och behov i relation till människans.
Läs mer & ladda ner
Älg äter
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre

Djurens meny - en lek om näringskedjor

Den här leken är ett sätt att visa på hur näringskedjor fungerar, samtidigt som man utför enklare fältstudier.
Läs mer & ladda ner
Ylande hund
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Förskola - Årskurs 3 Hundar och rovdjur Artkunskap

Hunden är inte en varg - men det finns likheter

Deltagarna får studera hundar som leker och diskutera likheter och skillnader mellan hund och varg.
Läs mer & ladda ner
Myskoxe
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Biologisk mångfald och ekosystem För de yngre Artkunskap

Kampen för tillvaron - en lek

Genom lek får deltagarna insikt och förståelse för anpassningen som sker mellan rovdjur och bytesdjur.
Läs mer & ladda ner
Träd och himmel
Utomhusövningar Diskussion/aktivt lyssnande Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Rädsla och rovdjur

Levande snitsel

Deltagarna får prova på att sitta en stund i ensamhet och tysthet i skogen, och får sedan diskutera sina erfarenheter.
Läs mer & ladda ner
Grå- & hackspett
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Oss djur emellan - om olika arters behov

En utomhusövning som hjälper deltagarna att se likheter och olikheter mellan djurs och människors behov.
Läs mer & ladda ner
Rådjur på vintern
Utomhusövningar Förskola - Årskurs 3 Årskurs 4-6 Artkunskap För de yngre

Rovdjurspromenad - lek med tema djurens syn

I den här övningen får deltagarna genom lek fundera kring olika djurs syn, och vilken strategi som bytesdjur kan använda för att inte bli sedda av rovdjur.
Läs mer & ladda ner

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist