Självständigt elevarbete Årskurs 7-9 Årskurs 4-6 Möjligheter med rovdjur

Rovdjursturism i Sverige

Syfte

Att ge deltagarna ökad kunskap om vilka möjligheter som finns med rovdjuren som inkomstkälla.

Övningen ger också träning i att självständigt söka information samt att analysera, samtala och diskutera. 

Genomförande

Låt deltagarna, enskilt eller i grupp, ta reda på vad det finns för olika företag som arbetar med rovdjur på ett eller annat sätt. Sammanställ sedan i helgrupp vad de hittat. Ungefär hur många blev det?

Avsluta med att låta deltagarna fundera över om det finns något som ännu inte gjorts, men som man skulle kunna göra? Vad skulle de själva vilja uppleva? Vad skulle de vara beredda att betala för en sådan upplevelse? Vilka utmaningar tror/vet de finns kring rovdjursturism (lagar, andra intressegrupper, tillräcklig kundkrets)?

TIPS! Information om rovdjursturism finns på Rovdjurscentrets huvudsida www.de5stora.com. Information om aktörer finns på webbplatserna www.naturensbasta.se och www.inatur.se.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist