Hur många människor finns det - och var?

Hur många människor finns det?

I Sverige finns över 10 miljoner människor. De är spridda över hela landet, men många bor tätt ihop i städer.

Antalet människor har ökat mycket i Sverige de senaste hundra åren. I mitten av 1700-talet bodde det knappt 2 miljoner personer i Sverige och för 100 år sedan fanns cirka 5 miljoner.

Människan räknas genom att varje individ som föds eller flyttas hit registreras med ett visst nummer.

Människan är mycket anpassningsbar och är därför jordklotets mest spridda och mest vanliga rovdjur. Idag finns cirka 7 miljarder människor i världen.

Design & utveckling: Perlin Systems AB | Illustratör: Isabelle Rönnquist