Fortbildning för pedagoger

Glenn Mattsing

Rovdjur intresserar, fascinerar, engagerar och upprör. Just därför är det ett utmärkt ämne att använda för att uppnå de olika målen i skolplanen.

Eleverna lär sig om Sveriges djur och natur, men också om till exempel demokrati och historia. Dessutom leder ämnet ofta till träning i att lyssna, tänka kritiskt, acceptera andras åsikter och att bilda egna värderingar.  

Rovdjurscentret De 5 Stora anordnar varje år utbildningar för pedagoger. Utbildning ger dig som pedagog ökad kunskap om rovdjuren, inblick i rovdjursdebatten och konkreta tips på hur man i skolan kan jobba med rovdjuren på ett sätt att allas åsikter respekteras.

Under 2019 samkör vi samtliga utbildningstillfällen tillsammans med Skogen i Skolan:

Tvådagarskurs i Järvsö eller Orsa under höstlovet

Inspirationsdagar ute på skolor (gäller i första hand Gävleborg)

Frågor kring kurser för pedagoger: 0651-411 70 eller info@de5stora.com