Skolbroschyr

Denna broschyr innehåller kört information om rovdjuren, deras för- och nackdelar och en del övningar för eleverna.

Den är framtagen för skolklasser med fokus på år 4, men den kan naturligtvis användas för andra grupper och åldrar också.

Broschyren kan användas som en fristående uppgift för elever eller som en start eller avslut på ett längre tematiskt arbete.

Broschyren är framtagen i samarbete med flera av landets länsstyrelser.

LADDA NER BROSCHYREN