Björnhonan "Noppi" är död

Foto: Magnus Elander Björnhonan "Noppi" är den mest produktiva honan inom det skandinaviska björnprojektet, efter nio kullar med sammanlagt 24 björnungar. Björnhonan hittades död den 16 maj av björnforskare Sven Brunberg cirka en mil söder om Älvho. Hon radiomärktes 1988 av forskningsprojekt och blev 22 år gammal Björnen kommer att skickas till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) i Uppsala för obduktion, berättade Sven Brunberg. Honan fick ny sändare den 24 april och senast den pejlades var den 6 maj. Det var i närheten av vinteridet i Österåberg och hon hade sina tre fjolårsungar med sig. Platsen där forskaren hittade den döda honan ligger cirka åtta kilometer väster om idet. Dödsorsaken är okänd, enligt Sven Brunberg, däremot vet man att honan till stora delar har ätits upp av andra björnar. Dödsorsaken kommer att bli svår att fastställa. Det mesta av björnhonan var uppäten. -Vi har tagit spillningsprov från sex spillningar runt platsen där den döda björnen hittades. DNA från fjolårsungarna finns i forskarnas genbank. -Ur forskningssynpunkt är det intressant om det är de tre fjolårsungarna som ätit upp sin mor eller om det är någon annan björn, sade Sven Brunberg. Han kommer att undersöka platsen mera noggrant. Ända sedan björnprojektet startade har tre honor med årsungar blivit dödade av björn, däremot ingen hona med fjolårsungar. Nu ärr inte bara Noppihonan som varit produktiv, Tunturihonan ligger bara några få ungar efter. Båda björnhonorna var födda 1991, berättade Brunberg. - Vi som jobbar med björnforskningen vet lite om hälsotillstånd och dödsorsaker för gamla björnar berättade Sven Brunberg. Med stigande björntäthet ute i markerna ökar riskerna för de äldre björnarna. Det är hela tiden en konkurrenssituation mellan björnarna, där den starkaste segrar.
 
Källa Ljusdalsposten, nätupplaga 2003-05-19.
Datum 2003-05-21