Historia

Staffan Widstrand  

Vargarna kom till Sverige när istiden slutade för ungefär 10 000 år sedan. Länge fanns det vargar i hela landet, men sedan skaffade människorna får och andra husdjur. Då blev vargen ett hot eftersom de dödade de tamdjur som vi människor behövde som mat. Människan bestämde sig för att utrota vargen.

På 1800-talet jagades vargen som hårdast. På den tiden beskrevs vargen som mycket farlig även för människan. År 1821 angrep en halvtam varg ett stort antal människor och det bidrog kanske till beslutsamheten att utrota vargen. Människan lyckades - och i början av 1900-talet var vargen helt försvunnen från Sverige.

På 1980-talet vandrade vargar från Finland och Ryssland in i Sverige och då var vargen fridlyst eftersom det år 1966 blev det förbjudet att jaga dem. Nu har vi vargar i Sverige igen och många är oeniga om det är bra eller inte. 

År 2010 började man jagade varg igen, men nu kontrolleras jakten mer så att de inte ska försvinna helt. Det är bestämt hur många vargar som får skjutas varje år och när de får skjutas.